Namnet på utlysningen

Stipendier

Finansiärernas webbsida

http://vivicasvanner.fi/sv/

Beskrivning

Teaterstiftelsen Vivicas Vänner, som grundades för att slå vakt om Vivica Bandlers andliga arv, offentliggör stipendieansökningen för unga teaterarbetare samt av studerande och forskare inom teater- och danskonst samt i miljövårdsvetenskap för delfinansiering av konstproduktioner och forskningsprojekt. Storleken på de enskilda stipendierna är 1 000–2 000 euro. Stipendier beviljas inte för ersättning av rese- eller studieutgifter eller för projekt som i sin helhet utförs utomlands.

Sökanvisningar

Sökanvisningar: https://vivicasvanner.fi/sv/stipendier/