Namnet på utlysningen

stipendier

Finansiärernas webbsida

http://www.sae.fi/

Beskrivning

Stiftelsens strävan är att på ideell grund främja utvecklandet av värdepappersmarknaden i Finland genom att bevilja stipendier för vetenskapligt forskningsarbete och därtill hörande studieresor. Stiftelsen kan även på rekommendation av respektive läroinrättning finansiera externa handledningsresurser för fortsättningsstuderande.

Sökanvisningar

För erhållande av stipendiemedel ska sökanden fylla i en elektronisk ansökningsblankett. Mer information om ansökan: http://www.sae.fi/language/sv/framsida/stipendier/