Namnet på utlysningen

Expeditionsstipendium

Finansiärernas webbsida

http://www.nordenskioldsamfundet.fi/

Beskrivning

Stipendiet skall användas för att bekosta utgifter för en expedition eller fältarbete. Begreppet ”expedition” uppfattas mycket brett, i det kan ingå allt från utgrävningar av kinesiska fossil till stadsforskning i Afrika.

Sökanvisningar

Anvisningarna finns på Samfundets webbsida http://www.nordenskioldsamfundet.fi/.

Ansökningstiden

01.10.2019 - 10.11.2019

Kontaktuppgifter

Samfundets sekreterare, FD Thomas Westerbom
e-post: sekreterare(at)nordenskioldsamfundet.fi

Ämnesområden