Namnet på utlysningen

Stipendier

Finansiärernas webbsida

http://www.oskaroflund.fi

Beskrivning

Oskar Öfunds Stiftelse sr utlyser stipendier för vetenskaplig forskning.

Stiftelsens ändamål är att stöda inhemsk allmännyttig verksamhet genom att utdela understöd åt personer och samfund som verkar inom vetenskapens och kulturens olika områden.

År 2021 delar stiftelsen ut understöd för vetenskaplig forskning i följande kategorier: humanistiska
vetenskaper och teologi, beteendevetenskaper, samhällsvetenskaper, ekonomivetenskaper, bio- och
miljövetenskaper samt matematik, fysik och kemi.

Sökanvisningar

Ansökningsinstruktioner, elektronisk ansökningsblankett och kontaktuppgifter fnns på stiftelsens webbplats http://www.oskaroflund.fi.