Namnet på utlysningen

Stipendier

Finansiärernas webbsida

http://www.ellageorg.fi/se/om-stiftelsen

Beskrivning

Ella och Georg Ehrnrooths stiftelse delar ut stipendier att sökas företrädesvis av yngre personer, som har doktorerat. Stipendierna är avsedda för fortsatt vetenskaplig forskning och litterär verksamhet samt förutsätter minst partiell tjänstledighet. Stipendier kan även utdelas för slutförande av doktorsavhandling inom de områden som understöds av stiftelsen. Härvid är skriftlig rekommendation av sökandes handledare önskvärd. Mer information: https://www.ellageorg.fi/om-stipendier/stipendier

 

Sökanvisningar

 Information och ansökningsblanketten: https://www.ellageorg.fi/om-stipendier/ansoekan