Namnet på utlysningen

Stipendier

Finansiärernas webbsida

http://www.sae.fi/

Beskrivning

Stiftelsens strävan är att på ideell grund främja utvecklandet av värdepappersmarknaden i Finland genom att bevilja stipendier för vetenskapligt forskning och publisering samt därtill hörande studieresor. Stiftelsen kan även på rekommendation av respektive läroinrättning finansiera externa handledningsresurser för fortsättningsstuderande.

Sökanvisningar

För erhållande av stipendiemedel ska sökanden fylla i en elektronisk ansökningsblankett. Länken till stipendsystemet finns på stiftelsens www-sida.

Ansökningstiden

november 2020 - 28.02.2021

Kontaktuppgifter

Ombudsman Jussi Lahti
e-post: sae(at)sae.fi

Ämnesområden