Namnet på utlysningen

Stipendier

Finansiärernas webbsida

http://www.foundationweb.net/johansson

Beskrivning

Forskning och vidareutbildning inom
1. Medicin – främst cancerforskning
2. De tekniska vetenskaperna – främst med anknytning till skeppsbyggnad.

Sökanvisningar

Ansökningsblanketten fås på stiftelsens webbsida. Den bör sändas med posten (NB, inte rekommenderat!) och vara stiftelsen tillhanda inom ansökningstiden.

Ansökningstiden

augusti 2020 - 15.10.2020

Kontaktuppgifter

E-post: k.a.j.stiftelse(at)surfnet.fi

Ämnesområden