Namnet på utlysningen

Stipendier

Finansiärernas webbsida

http://www.olofmjanssonsstiftelse.ax/

Beskrivning

Stipendier att sökas för studerande eller person som är aktiv inom vetenskaplig forskning som i historisk, arkeologisk eller etnologiskt hänseende anknyter till Åland eller åländska förhållanden eller inom kulturell verksamhet inom ovannämnda ramar. Mer information: http://www.olofmjanssonsstiftelse.ax/index.html.

Sökanvisningar

Ansökningar riktas till sekreteraren fil.mag Conny Andersson, Sundsvägen 640, 22520 Kastelholm, tel. 018- 43958.

Ansökan skall innehålla information om sökandes aktuella bank och kontonummer, till vilket beviljat bidrag kan utbetalas.

Ansökningstiden

- 19.03.2021

Kontaktuppgifter

Fil.mag Conny Andersson
Sundsvägen 640
22520 Kastelholm

tel: 018- 43958
e-post: olofmjansson(at)aland.net

Ämnesområden