Namnet på utlysningen

Stipendejä vastuullisen sijoittamisen tutkimukseen

Finansiärernas webbsida

http://www.finsif.fi/

Beskrivning

Finsif – Finland’s Sustainable Investment Forum ry jakaa stipendejä vastuullisesta sijoittamisesta kiinnostuneille opiskelijoille ja tutkijoille. Stipendien jaon tarkoituksena on vastuullisen sijoittamisen tutkimuksen kannustaminen.

Tutkielmalta edellytetään, että se yhdistää taloudelliset näkökulmat vastuulliseen sijoittamiseen tai yritysten yhteiskuntavastuuseen. Finsif ry haluaa erityisesti kannustaa suomalaista sijoittajanäkökulmaa tukevia tutkimuksia.

Stipendejä jaetaan yhteensä enintään 10.000 euroa vuoden 2020 aikana valmistuneiden tai käynnissä olevien vähintään ylemmän korkeakoulututkinnon tasoisten tutkielmien rahoittamiseen.

Sökanvisningar

Vapaamuotoisesta hakemuksesta tulee käydä selville suoritetut opinnot, tutkielman aihe ja sisältö, rahoitus, aikataulu sekä arvio tutkimuksen merkityksestä suomalaiselle sijoitustoimialalle. Hakemukseen tulee liittää opintorekisteriote, tutkimussuunnitelma, valmis tutkielma tai väliraportti mikäli tutkimus on jo käynnissä sekä ohjaajan tai muun suosittelijan arvio hakijasta ja opinnäytteestä.

Stipendihakemukset tulee lähettää 16.8.2020 mennessä sähköpostitse osoitteeseen info(at)finsif.fi.

Hakuohjeet: https://www.finsif.fi/stipendeja-vastuullisen-sijoittamisen-tutkimukseen-4/