Namnet på utlysningen

Stiftelsernas post doc -pool

Finansiärernas webbsida

http://www.postdocpooli.fi

Beskrivning

Stipendier som beviljas ur Stiftelsernas post doc -pool är avsedda för nydisputerade forskare som åker utomlands från Finland för åtminstone 6 månader. Det har förlöpt högst fyra år sedan den sökande avlade doktorsexamen. Den beviljade summan grundar sig på den kostnadsberäkning som den sökande ger. Arbetsstipendiet är avsett att täcka levnadskostnaderna. Dessutom kan man söka om stipendium för att täcka alla utgifter som uppstår under arbetet utomlands, så som rese- och flyttkostnader samt avgifter till läroinrättningen och försäkringar.

Sökanvisningar

https://postdocpooli.fi/sv/