Namnet på utlysningen

Statsunderstöd för lättläst litteratur

Finansiär

Selkokeskus

Finansiärernas webbsida

https://selkokeskus.fi/

Beskrivning

Selkokeskus delar årligen ut stipendier för lättläst litteratur till författare och illustratörer samt understöd till förläggare som ger ut lättlästa böcker. Stipendierna och understöden är statsunderstöd som Undervisnings- och kulturministeriet har delegerat till Selkokeskus med målet att främja publiceringen av lättläst och tillgänglig litteratur i Finland.

Författare och illustratörer av lättlästa böcker samt författare av taktila böcker kan ansöka om stipendium. Förläggare som ger ut lättlästa böcker kan ansöka om understöd. Stipendier kan med vissa begränsningar även sökas för utvecklings- och forskningsprojekt om lättläst litteratur. För de olika ansökningarna finns olika ansökningsblanketter och anvisningar.

Stipendier och understöd beviljas för lättläst skönlitteratur och för lättlästa faktaböcker. Understöd beviljas inte för läroböcker och andra läromedel. Understöd beviljas inte för en publikation som redan har getts ut.

Ansökningstiden

31.12.2021 - 31.01.2022

Kontaktuppgifter

Arbetsgruppens sekreterare
Ella Airaksinen
ella.airaksinen(at)kvl.fi
tfn: 050 3098466

Ämnesområden