Namnet på utlysningen

Senior fellowship

Finansiärernas webbsida

http://www.sigridjuselius.fi

Beskrivning

Senior Fellowship understöd kan ansökas av seniorforskare för medicinsk forskningsarbete utomlands (6-12 månader). Understöd beviljas inte för forskningsarbete som redan inletts utomlands.

Sökanvisningar

Tilläggsuppgifter och ansökningsblanketter: https://sigridjuselius.fi/sv/senior-fellowship-s/