Namnet på utlysningen

Selma och Maja-Lisa Selanders fond för tandmedicinsk forskning

Finansiär

Minervastiftelsen

Finansiärernas webbsida

http://minervafoundation.fi

Beskrivning

Ur fonden delas ut 5-8 stipendier. Ansökningarna bör inlämnas elektroniskt senast 2.5.2019 kl 16.00 till professor Vesa Olkkonen, vesa.olkkonen(at)helsinki.fi.

Sökanvisningar

Till ansökan bör bifogas den sökandes CV, publikationsförteckning samt en högst 5 sidor lång forskningsplan. Beträffande forskarstuderanden bör man till ansökan även inkludera 1-2 rekommendationer.

Ansökningstiden

06.03.2019 - 02.05.2019

Kontaktuppgifter

Prof. Vesa Olkkonen
e-post: vesa.olkkonen(at)helsinki.fi
tel: +358 50 4112297

Ämnesområden