Namnet på utlysningen

Ralph Gräsbecks stipendium för Laboratoriemedicin

Finansiär

Minervastiftelsen

Finansiärernas webbsida

http://minervafoundation.fi

Beskrivning

Ralph Gräsbeck-stipendiet beviljas vartannat år till en forskare som doktorerat under de senaste sju åren inom klinisk laboratoriemedicin och fortsätter med innovativ och högklassig
forskning inom detta område. Stipendiesumman är 10.000 EUR.

Sökanvisningar

Till ansökan bör bifogas den sökandes CV, publikationsförteckning och en högst 5 sidor lång forskningsplan. Ansökningarna inlämnas elektroniskt senast 31.1.2018 till professor Vesa Olkkonen, e-post: vesa.olkkonen(at)helsinki.fi.

Ansökningstiden

- 31.01.2018

Kontaktuppgifter

Medicinska Forskningsinstitutet Minerva

Prof. Vesa Olkkonen
e-post: vesa.olkkonen(at)helsinki.fi

Ämnesområden