Namnet på utlysningen

Projektunderstöd för kulturverksamhet

Finansiärernas webbsida

https://www.espoo.fi/kulttuuriavustukset

Beskrivning

Med projektunderstöden ordnas konstprojekt och kulturevenemang som ökar invånarnas delaktighet samt verksamhet för kulturell välfärd. Med understöden stöds särskilt projekt som förnyar konst- och kulturverksamheten i Esbo.

Det finns tre slags projektunderstöd att söka:

Understöd för lokal kultur
För vem? För kulturaktörer, samfund, arbetsgrupper och privatpersoner
För vilket ändamål? För genomförande av kulturevenemang och andra konst- och kulturprojekt samt för genomförande av gratis kulturevenemang som ökar kommuninvånarnas delaktighet och för projekt inom det lokala kulturarbetet.

Utvecklingsunderstöd
För vem? För yrkesmässiga samfund i konst- och kulturbranschen och
registrerade aktörer inom kreativa branscher i Esbo.
För vilket ändamål? För utveckling av nya verksamhetsmodeller inom en konst- och kulturorganisation eller som samarbete mellan olika aktörer i branschen, kan även användas som projektfinansiering vid ansökan om fleråriga EU-stöd.

Understöd för kulturell välfärd
För vem? För kulturaktörer, samfund, arbetsgrupper och privatpersoner
För vilket ändamål? För sociala konst- och kulturprojekt som främjar deltagarnas välfärd, företräde ges projekt som sysselsätter yrkeskonstnärer. Understödet är också avsett för att inleda och utveckla konst som hobbyverksamhet i Esbo. Vid ordnandet av hobbyverksamhet ska tillgängligheten, familjernas vardag och olika bakgrund samt mångahanda inlärningssätt beaktas. Projekten ska genomföras i Esbo. Som fördel räknas om sökanden har som mål att förankra verksamhetsmodellen i Esbo.

Sökanvisningar

Anvisningar för ansökan:
https://www.esbo.fi/sv-FI/Kultur_och_idrott/Kultur/Kulturunderstod/Projektunderstod

När? Projektunderstöd kan sökas varje år från början av februari till slutet av augusti. Ansökningstiden går ut 31.8 kl. 15.45. Om den sista ansökningsdagen är en lördag eller en söndag, utgår ansökningstiden kl. 15.45 den nästföljande vardagen.

Hur? Projektunderstöd ska i första hand sökas på e-tjänsten för ansökan om kulturunderstöd. Om du behöver blanketten vänligen kontakta oss per e-post på adressen kulttuuriavustukset[at]espoo.fi.

Webbformuläret som fylls i på e-tjänsten skickas inte till registraturen.