Namnet på utlysningen

Projektunderstöd

Finansiärernas webbsida

http://www.skib.fi/

Beskrivning

Projekt som kan beviljas understöd skall i enlighet med stiftelsens syfte befrämja svenskspråkiga kultursträvanden och kan t.ex vara forskning, litteratur, konst, scenkonst, resor, utbildning mm.

Sökanvisningar

Ansökan görs företrädesvis med stiftelsens ansökningsformulär för projektunderstöd, som skickas med mejl till ansokan(at)skib.fi. Ansökningen kan också vara fritt formulerad, men ska då innehålla de uppgifter som anges i formuläret. Läs mer om ansökningsförfarandet på ansökningssidan http://www.skib.fi/kultur/understoed/.

Ansökningstiden

- 30.04.2021

Kontaktuppgifter

Svenska Kulturfonden i Björneborg rs
Otavankatu 16
28100 Björneborg

e-post: ansokan(at)skib.fi

Ämnesområden