Namnet på utlysningen

Professur

Finansiärernas webbsida

http://www.sigridjuselius.fi

Beskrivning

new deadline is 11.5.2020.

Sigrid Jusélius Stiftelse utlyser finansiering för tre professurer i medicin. Professurerna, som planeras att tillsättas i början av år 2021 och som löper under 5 år, knyts till någon av de medicinska eller hälsovetenskapliga fakulteterna eller enheterna i Finland.

Det totala anslaget för professuren under 5-årsperioden är 1,25 miljoner euro, dvs. 250 000 euro per år, och möjliggör således, förutom professorns egen lön, anställning av en eller två forskare. En del av anslaget kan även användas för forskningskostnader.

 

Sökanvisningar

Tilläggsuppgifter och ansökningsblanketter: https://sigridjuselius.fi/sv/professur/

Ansökningstiden

11.04.2020 - 11.05.2020

Kontaktuppgifter

professor Caj Haglund
e-post: caj.haglund(at)hus.fi
tel. +358 50 427 1280

Ämnesområden