Namnet på utlysningen

Palosuojelurahaston Innovaatiopalkinto 2021

Finansiär

Palosuojelurahasto

Finansiärernas webbsida

http://www.psr.fi

Beskrivning

Palosuojelurahaston Innovaatiopalkinto jaetaan vuosittain tunnustuksena pelastustoimeen kohdistuneesta ansiokkaasta innovaatiosta. Palkinnon tarkoitus on kannustaa pelastusalan henkilöstöä, yrityksiä, yhteisöjä ja yksityisiä henkilöitä kehittämään uusia tehokkaampia ja turvallisempia laitteita, toimintatapoja ja työmenetelmiä, ja parantaa pelastusalan näkyvyyttä sekä arvostusta yhteiskunnassa.

Palkinto voidaan myöntää yrityksen, yhteisön tai yksityisen henkilön kehittämälle innovaatiolle, joka on huomattavasti edistänyt edellä mainittuja tavoitteita. Palkinto ei ole elämäntyöpalkinto.
Innovaatio voi olla
– laite, väline tai kone
– työmenetelmä
– toimintatapa
– muu vastaava uusi keksintö

joka edistää tai tehostaa tulipalojen ehkäisyyn kohdistuvaa työtä tai pelastuslaitoksen tai palokunnan toimintaa. Palkintoa ei myönnetä ensihoito- ja ensivastetoimintaan eikä öljyntorjuntaan kohdistuvaan innovaatioon.

Sökanvisningar

Ehdotuksia palkittavista voivat tehdä kaikki yksityiset henkilöt ja yhteisöt. Palkintoehdotus on vapaamuotoinen, mutta sen tulee sisältää vähintään innovaation nimi ja kaikkien tekijöiden yhteistiedot (nimi, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite). Hakemuksen tulee lisäksi sisältää noin puolen sivun tiivistelmä hankkeesta sekä laajempi kuvaus innovaatiosta mahdollisine kuvineen/testituloksineen tai muun havaintomateriaalin kera, perustelut innovaation merkitykselle onnettomuuksien ehkäisyn tai pelastustoiminnan kannalta sekä esityksen lähettäjän yhteystiedot. Lähetettyjä ehdotuksia ja niiden liitteitä ei palauteta.

Ehdotukset palkittavista tulee tehdä Palosuojelurahastolle viimeistään 31.3.2021. Ehdotukset lähetetään
Palosuojelurahastoon sähköpostitse psr(at)intermin.fi jolloin sähköpostiviestin otsikkokenttään tulee kirjata Innovaatiopalkintoehdotus 2021 ja innovaation nimi.

lisätietoa: https://www.palosuojelurahasto.fi/innovaatiopalkinto

https://www.palosuojelurahasto.fi/wp-content/uploads/Innovaatiopalkinto-2021-hakutiedote_saavutettava.pdf

Ansökningstiden

28.10.2020 - 31.03.2021

Kontaktuppgifter

Palosuojelurahaston sihteeristö, sähköposti psr(at)intermin.fi
Pääsihteeri Johanna Herrala, sähköposti johanna.herrala(at)intermin.fi, puh. 0295 488 460
Erityisasiantuntija Ira Nikoskinen ira.nikoskinen(at)intermin.fi, puh. 0295 488 285

Ämnesområden