Namnet på utlysningen

Novemberomgången

Finansiärernas webbsida

http://www.kulturfonden.fi

Beskrivning

Inom forskning och vetenskap stöder Kulturfonden främst licentiater och doktorander och forskningsprojekt med anknytning till det svenskspråkiga i Finland. För centrala projekt som rör det svenska i Finland kan större bidrag beviljas. Forskningsprojekt granskas av sakkunniga. Stipendier kan också sökas för forskning och vetenskap i enlighet med bestämmelserna i specialfonder. Stipendier kan också beviljas för doktorandstudier inom pedagogik, humaniora, samhällsvetenskaper, naturvetenskaper och medicin. Stipendium för doktorander inom humaniora, samhällsvetenskaper och pedagogik förutsätter att avhandlingen har en relevans för det svenska i Finland. Stipendium för doktorander inom naturvetenskaper och medicin beviljas i enlighet med vissa specialfonders stipulationer.

Sökanvisningar

Ansök elektroniskt på Kulturfondens webbplats https://www.kulturfonden.fi/stipendierobidrag/anvisningar/

Närmare information om novemberomgången och instruktioner för sökande finns på https://www.kulturfonden.fi/. Ansökan görs på svenska såvida det inte finns en särskild motivering till ansökan på annat språk.