Namnet på utlysningen

Provöversättningsstöd

Finansiärernas webbsida

https://www.finlit.fi/fili/sv/

Beskrivning

Finländska och utländska förläggare och litterära agenter kan ansöka om stöd för provöversättning av verk publicerade i Finland från finska, finlandssvenska eller samiska direkt till andra språk.

Sökanvisningar

Ansökningstiden för provöversättningsstöd är löpande.

Ansökan görs elektroniskt. Mer information på webbsida: https://www.finlit.fi/fili/sv/stod/sokanvisningar-provoversattningsstod/.

Ansökningstiden

Fortlöpande ansökning

Kontaktuppgifter

Johanna Pitkänen
s-posti: johanna.pitkanen(at)finlit.fi

Ämnesområden