Namnet på utlysningen

MLL:n tutkimussäätiön apuraha

Finansiärernas webbsida

http://www.mlltutkimussaatio.fi

Beskrivning

Apurahoja myönnetään ajantasaisiin, globaalit muutokset huomioiviin tutkimuksiin, jotka liittyvät lasten ja nuorten mielenterveyden ja tulevaisuustaitojen vahvistamiseen. Apurahoja myönnetään ensisijaisesti väitöstutkimuksiin.

Sökanvisningar

Tutkimusapurahan hakulomake täytetään verkkopalvelussa: http://www.mlltutkimussaatio.fi/apurahan-hakeminen/

Apurahahakemukseen tulee liittää ansioluettelo, tutkimussuunnitelma ja tutkimuksen ohjaajan allekirjoittama tai hänen sähköpostistaan lähettämä lausunto. Hakuasiakirjoja ei palauteta. Apurahan hakijan tulee ilmoittaa onko hakija apurahakauden ajan ansiotyöstä vapaa, koska vastaanottajilta edellytetään pääsääntöisesti päätoimista sitoutumista tutkimukseen apurahakaudella. Apuraha myönnetään enintään vuodeksi.