Namnet på utlysningen

Minervastiftelsens Medix-pris

Finansiär

Minervastiftelsen

Finansiärernas webbsida

http://minervafoundation.fi

Beskrivning

Priset beviljas årligen för utmärkt finländsk vetenskaplig forskning som publicerats såsom en artikel under föregående år (nu år 2020). Forskningen bör gälla biomedicinsk eller klinisk forskning, och den bör i sin helhet eller till väsentliga delar vara utförd i Finland. Priset jämte diplom utdelas hösten 2021 av universitetets rektor eller hans ställföreträdare. Datum och plats för prisutdelningen meddelas senare. Vid detta tillfälle bör pristagaren hålla ett föredrag om den prisbelönade artikelns innehåll och arbetets betydelse.

Priset utdelas för 34 gången och prissumman är 20.000 euro.

Sökanvisningar

Förslagen bör inlämnas senast 3.5.2021 till ordföranden för sakkunnigkommittén, Professor Vesa Olkkonen, vesa.olkkonen(at)helsinki.fi. Till förslaget bör fogas en elekronisk (PDF) version av publikationen och gärna en kort motivering (högst 1 sida). Artikeln kan ha en eller flera författare; i det senare fallet delas priset ut gemensamt till författarna. Översiktsartiklar beaktas inte, och av de artiklar som ingår i en av flera delarbeten bestående akademisk avhandling kommer endast en enskild publikation i fråga. Forskarna uppmanas även sända något av sina egna arbeten för bedömning.

Ansökningstiden

15.03.2021 - 03.05.2021

Kontaktuppgifter

Professor Vesa Olkkonen
vesa.olkkonen(at)helsinki.fi

Ämnesområden