Namnet på utlysningen

Minervastiftelsens Medix-pris

Finansiär

Minervastiftelsen

Finansiärernas webbsida

http://minervafoundation.fi

Beskrivning

För att hedra Minervastiftelsen som fyller 60 år lediganslås härmed två Minervastiftelsens Medix-pris.

Medix-priset beviljas årligen för utmärkt finländsk vetenskaplig forskning som publicerats såsom en artikel under föregående år (nu år 2018). Prissumman för vardera priset är 20.000 €. Det ena priset beviljas till forskningen inom klinisk medicin och det andra till biomedicinsk grundforskning. Forskningen bör i sin helhet eller till väsentliga delar vara utförd i Finland. Prisen utdelas hösten 2019 av universitetets rektor eller hans ställföreträdare. Datum och plats för prisutdelningen meddelas senare. Vid detta tillfälle bör pristagararna hålla ett föredrag om den prisbelönade artikelns innehåll och arbetets betydelse.

Sökanvisningar

Förslagen bör inlämnas senast 2.5.2019 till ordföranden för sakkunnigkommittén, professor Vesa Olkkonen, vesa.olkkonen(at)helsinki.fi. Den sökande bör meddela vilketdera priset personen söker och benämna det tydligt i sin ansökan med rubrik ”klinisk medicin” eller ”biomedicinsk grundforskning”. Till förslaget bör fogas en elekronisk (PDF) version av publikationen och gärna en kort motivering (högst 1 sida). Artikeln kan ha en eller flera författare; i det senare fallet delas priset ut gemensamt till författarna. Översiktsartiklar beaktas inte, och av de artiklar som ingår i en av flera delarbeten bestående akademisk avhandling kommer endast en enskild publikation i fråga. Forskarna uppmanas även sända något av sina egna arbeten för bedömning.

Ansökningstiden

06.03.2019 - 02.05.2019

Kontaktuppgifter

Prof. Vesa Olkkonen
e-post: vesa.olkkonen(at)helsinki.fi
tel: +358 50 4112297

Ämnesområden