Namnet på utlysningen

Resestipendium för översättare

Finansiärernas webbsida

https://www.finlit.fi/fili/sv/

Beskrivning

Översättare av finska, finlandssvenska eller samiska till andra språk kan ansöka om resestipendium från FILI för en arbetsresa. Samma översättare kan inte beviljas resestipendium oftare än vartannat år.

Sökanvisningar

Ansökan görs med en elektronisk ansökningsblankett som läggs ut på FILI:s webbplats i början av varje ansökningsomgång. Mer information på webbsidan: https://www.finlit.fi/fili/sv/stod/sokanvisningar-resestipendium-for-oversattare/

 

 

Ansökningstiden

01.01.2019 - 01.02.2019

Kontaktuppgifter

Johanna Pitkänen
e-post: johanna.pitkanen(at)finlit.fi

Ämnesområden