Namnet på utlysningen

Matka-apurahat ja väitöskirja-apuraha

Finansiärernas webbsida

http://www.lut-tukisaatio.fi/

Beskrivning

Säätiön tarkoituksena on Lappeenrannan teknillisessä yliopistossa suoritettavan tutkimuksen ja opetuksen tukeminen ja edistäminen.

1) Matka-apurahat: Matka-apurahoja myönnetään kansainvälisiin konferensseihin ja vastaaviin tilaisuuksin, jotka edistävät tutkimustoimintaa ja yliopiston tunnettuutta.

2) Tunnustusapuraha väitöskirjasta: Jatko-opiskelija voi anoa tunnustusapurahaa väitöskirjan valmistumisen johdosta. Apurahan suuruus on 2.000 euroa.

Sökanvisningar

Katso WWW-sivut: https://lut-tukisaatio.fi/postdocit.php. Lisätietoja antaa toiminnanjohtaja Timo Alho, puh. 040-5126 324.