Namnet på utlysningen

Resebidrag

Finansiärernas webbsida

https://frame-finland.fi/

Beskrivning

Frame tilldelar bidrag för att främja och stöda den finländska nutidskonsten inom följande områden: bildkonst, fotografikonst, mediekonst, konsthantverk, seriekonst, performancekonst och ljudkonst. 

Det finns tre slag av resebidrag:
1) Konstnärers resebidrag för utställningsverksamhet utomlands
2) Resebidrag för experters utlandsresor
3) Resebidrag för utländska experters resor till Finland

Ytterligare information: https://frame-finland.fi/sv/apurahat/hakijat/

Sökanvisningar

Ansökningar om resebidrag under 2021 kan lämnas in under perioden 1.11.2020–31.10.2021. Beslut fattas varannan månad.

Ansökningar om bidrag för experters utlandsresor under 2021 kan lämnas in under perioden 1.11.2020–31.8.2021. Beslut fattas fyra gånger om året.

Ytterligare information: https://frame-finland.fi/sv/apurahat/hakijat/

Du kan ansöka om bidrag på finska eller engelska. Gör en ansökan på Frames bidragstjänst: https://frame.apurahat.net/frame/

Ansökningstiden

Fortlöpande ansökning

Kontaktuppgifter

E-post: info(at)frame-finland.fi
Tel: 040 507 0809

Ämnesområden