Namnet på utlysningen

Matka-apuraha

Finansiärernas webbsida

http://www.alkoholitutkimussaatio.fi

Beskrivning

Alkoholi- ja huumetutkimuksen matka-avustuksia myönnetään ensi sijassa Alkoholitutkimussäätiön tutkimussopimustutkijoille heidän tutkimustyöskentelyynsä ulkomailla sekä tieteellisiin kokouksiin, joissa he pitävät säätiön rahoittamaan tutkimukseen liittyvän esitelmän. Rahapelitutkimuksen alueella matka-avustuksia jaetaan ensi sijassa Alkoholitutkimussäätiön työskentelytukea saaneille tutkijoille tutkimustyöskentelyyn ulkomailla tai tulosten esittelyyn tieteellisissä kokouksissa. Toissijaisesti matka-avustusta myönnetään muutoin Alkoholitutkimussäätiön tukea saaneiden tutkimushankkeiden raportointiin tieteellisissä kokouksissa.

Matka-avustuksia voidaan myöntää myös muiden alkoholi-, huume- ja rahapelitutkimushankkeiden raportointiin tieteellisissä kokouksissa, tutkimustyöskentelyyn ulkomailla sekä ulkomaisten tutkijoiden vierailuihin Suomessa.

Sökanvisningar

Apurahaa haetaan täyttämällä ja lähettämällä hakulomake liitteineen verkkopalvelussa. Apurahahakemusten verkkopalvelu on avoinna 1.5.-31.5.2018 kello 16.00 asti. Hakemus liitteineen pitää lisäksi lähettää yhtenä kappaleena allekirjoitettuna paperiversiona osoitteeseen: Alkoholitutkimussäätiö, PL 30, 00271 Helsinki. Hakemusta ei käsitellä, jos se on puutteellinen tai se ei ole saapunut perille määräaikaan mennessä.

Hakujärjestelmän linkki ja hakuohjeet löytyvät säätiön www-sivuilta: http://www.alkoholitutkimussaatio.fi