Namnet på utlysningen

Magnus Ehrnrooths Stiftelses stipendier 2022

Finansiärernas webbsida

http://www.magnusehrnroothinsaatio.fi

Beskrivning

Magnus Ehrnrooths stiftelse understöder grundforskning i matematik och de exakta naturvetenskaperna samt utvecklandet av skolundervisningen. Mera information: https://www.magnusehrnroothinsaatio.fi/sv/stipendier/

1) Stipendier för vetenskaplig forskning: Stiftelsen understöder vetenskaplig grundforskning i matematik, astronomi, fysik och kemi inklusive medicinsk kemi. Understöd kan även beviljas för organisering av vetenskapliga konferenser. Stipendier kan beviljas forskare som avlagt minst akademisk grundexamen (FM eller motsvarande) för vetenskapligt forskningsarbete, doktorsstudier, personliga stipendier samt resekostnader i anknytning till forskningsverksamheten. Ett personligt stipendium förutsätter frihet från förvärvsarbete. 2) Stipendier beviljade för lärares fortbildning: Stiftelsen understöder fortbildning för skollärare i matematik, fysik och kemi. Arrangörer av kortare fortbildningskurser eller -tillfällen kan ansöka om understöd för kostnader för föreläsare och undervisningsmaterial och även för kostnader för deltagarnas rese- och uppehälle. Lärare kan även själva ansöka om understöd för deltagande i kurser och möten utomlands.

Sökanvisningar

Ansökan görs elektroniskt på stiftelsens blankett. Du bör bekanta dig noggrant med ansökningsanvisningarna på stiftelsens WWW-sidor innan du gör din ansökan: https://www.magnusehrnroothinsaatio.fi/sv/instruktioner-for-sokanden/

Ansökningstiden

15.10.2021 - 30.11.2021

Kontaktuppgifter

Niklas Meinander magnus.ehrnrooth(at)protsv.fi

Ämnesområden