Namnet på utlysningen

Konststipendier

Finansiärernas webbsida

https://www.espoo.fi/kulttuuriavustukset

Beskrivning

För vem? För yrkeskonstnärer med Esbo som hemort. Stipendiet kan gälla vilken konstarts om helst.

För vilket ändamål? För ett eller tre månaders konstnärligt arbete.

Hur mycket? Stipendiets storlek motsvarar de konstnärsstipendier som Centret för konstfrämjande beviljar. I 2021: 1.960 euro per månad.

Sökanvisningar

När? Konststipendierna för en kort arbetsperiod (1-3 månader) kan sökas löpande från början av februari till slutet av augusti. Ansökningstiden går ut den 31.8.2021 kl. 15.45. Om den sista ansökningsdagen är en lördag eller en söndag, utgår ansökningstiden kl. 15.45 den nästföljande vardagen. Nämnden fattar beslut om dessa arbetsstipendier på sina sammanträden efter ansökningens tidpunkt.

Hur? Ansök om konststipendium på en ansökningsblankett för ändamålet. Arbetsplan för ansökningsperioden (1 mån eller 3 mån) och meritförteckning ska bifogas som separata bilagortill ansökan.

Anvisningar för ansökan: https://www.esbo.fi/sv-FI/Kultur_och_idrott/Kultur/Kulturunderstod/Konststipendier