Namnet på utlysningen

Koneen Säätiön vuosittain haettavat apurahat

Finansiär

Koneen Säätiö

Finansiärernas webbsida

http://www.koneensaatio.fi

Beskrivning

Koneen Säätiön tavoitteena on luoda edellytyksiä rohkeille tieteen ja taiteen avauksille. Painotamme uutta luovia, uudenlaisia yhdistelmiä sisältäviä hankkeita. Monialaisuus ja alojen välisten rajojen ylittäminen ovat meille tärkeitä.

Apurahaa voi hakea:
1) tieteelliseen ja/tai taiteelliseen työskentelyyn
2) tieteellisen ja/tai taiteellisen työn edistämiseen (esimerkiksi alaa kehittävä hanke)
3) tieteelliseen tutkimukseen ja/tai taiteellisen työhön pohjautuvaan työhön (esimerkiksi tieteen ja taiteen saattaminen erilaisille yleisöille)
4) apurahoja voidaan myöntää myös muuhun kulttuurityöhön.

Tuettava tutkimus voi olla humanistista, taiteellista, yhteiskuntatieteellistä tai ympäristöntutkimusta tai monialaista tutkimusta. Kannustamme myös monialaisiin tiedettä ja taidetta yhdistäviin hankkeisiin.

Vuosittaisen apurahahaun yhteydessä järjestetään myös teemahaku Elintärkeät naapurimme, joka käsittelee ihmisen ja muiden biologisten lajien naapuruutta. Lisätietoja teemahausta: https://koneensaatio.fi/elintarkeat-naapurimme/

Sökanvisningar

Apurahaa haetaan Koneen Säätiön hakemusten verkkopalvelussa. Hakemus on lähetettävä 15.9.2018 klo 16 (Suomen aikaa) mennessä. Tarkempia ohjeita hakemisesta löytyy osoitteesta: http://www.koneensaatio.fi/apurahat/apurahan-hakijalle/.