Namnet på utlysningen

Kerttu ja Kalle Viikin rahaston apurahat

Finansiärernas webbsida

http://www.hengityssaatio.fi

Beskrivning

Kerttu ja Kalle Viikin rahasto on Kuopion Seudun Hengitys­säätiöön kuuluva erikoisrahasto, jonka tarkoituksena on tukea lasten keuhko­sairauksien hoitoa ja tutkimustyötä Pohjois-Savon maakunnan alueella.

Rahasto toteuttaa tarkoitustaan jakamalla apurahoja maakunnan alueella työskenteleville, lahjakkaille tutkijoille sekä tukemalla lahjoituksin hoito­työtä (myös kuntoutustyötä).

Apurahamyönnöissä kiinnitetään erityistä huomioita terveyden ­edistämiseen ja sairauksien ennalta­ehkäisyyn sekä hengitys­terveyttä edistävään toimintaan.

Sökanvisningar

Apurahahakemus tehdään sähköisesti apurahajärjestelmässä.

Hakuohjeet ja linkki apurahajärjestelmään: http://www.hengityssaatio.fi/13-Hakuohjeet