Namnet på utlysningen

KAUTE-säätiön apurahat

Finansiärernas webbsida

http://www.kaute.fi

Beskrivning

KAUTE-säätiö tukee kaupallisten ja teknillisten tieteiden tutkimusta, opetusta ja opiskelua. Säätiön tavoitteena on edistää suomalaisen elinkeinoelämän kestävää uusiutumista.

Vuosille 2021-2023 säätiön strategisia teemoja ovat ”datavetoinen tulevaisuus,” ”monimuotoistuva yhteiskunta,” sekä ”kestävä jälleenrakennus.” Apurahojen jaossa huomioidaan tutkimusaiheiden liittyminen näihin teemoihin, ei kuitenkaan poissulkevasti. Säätiö rahoittaa tutkimusta, jolla vahvistetaan Suomen osaamispohjaa.

Kevään 2021 apurahahaussa myönnettävät apurahat:

1) työskentelyapurahat väitöskirjaopiskelijoille ja nuorille tohtoritutkijoille päätoimista työskentelyä varten. Apurahojen suuruus vuonna 2021 on 6.000 euroa (3 kk), 12.000 euroa (6 kk) ja 22.000 euroa (12 kk).

2) apurahat matka-, tutkimus- tai julkaisutyöstä aiheutuvien kulujen kattamiseen. Apurahaa voi käyttää matkakulujen kattamiseen vähintään viikon mittaisiin tutkimusvierailuihin, ei kuitenkaan konferenssivierailuihin. Apurahan suuruus vuonna 2021 on enintään 10.000 euroa.

Sökanvisningar

Hakeminen tapahtuu KAUTEn apurahapalvelun kautta. Apurahahakemukset liitteineen ja lausuntoineen tulee jättää 31.1.2021 klo 23.59 mennessä.

Tiedot hakumenettelystä saa säätiön kotisivulta http://www.kaute.fi kohdasta ”Apurahat”. Myöhästyneitä apurahahakemuksia ei käsitellä.