Namnet på utlysningen

Åbo stadsforskningsprogrammets forskningsmedel

Finansiär

Åbo stad

Beskrivning

Stadsforskningsprogrammet finansierar akademisk forskning som producerar relevant och tillämpad kunskap för stadsutvecklingen. Utvärderingen av ansökan tar hänsyn till forskningsplanens vetenskapliga meriter, genomförbarhet, tillämplighet, aktualitet och nya perspektiv.

I utlysningen önskas ansökningar som riktar sig till ett eller flera av följande fyra teman:

  • Betydelsen av snabba dataförbindelser (såsom 5G) för stadsutvecklingen
  • Utbud och attraktionskraft av olika boendealternativ inom Åbo-regionen
  • Kulturen och stadskulturen som dragningskraftsfaktor
  • Något annat stadsforskningsprojekt—specificerad av sökande—vars tematik baserar sig på Åbo stads strategiska program

Medel kan sökas av forskningsgrupper och konsortier som leds, och består till en del, av forskare från Åbo Universitet eller Åbo Akademi. Konsortierna kan även bestå av forskare från andra universitet eller forskningsinstitut.

Totalt kommer 600.000 euro att beviljas för forskningsprojekt. Fyra projekt förväntas finansieras av den utlysta summan, vardera med 150.000 euro.

Sökanvisningar

Ansökan kommer att skickas elektroniskt den 31 oktober senast kl. 14:00 till Åbo stad (turun.kaupunki(at)turku.fi), titeln på meddelandet bör lyda ”Projektansökan till stadsforskningsprogrammet”.

Endast ansökningar som mottas inom anvisad tid kommer att övervägas. Mer information: http://www.turku.fi/sv/information-om-abo/stadsforskning/abo-stadsforskningsprogrammets-forskningsmedel-2018