Namnet på utlysningen

Karjalan Kulttuurirahaston apurahat (varsinainen apurahanjako/talven apurahanjako)

Finansiärernas webbsida

http://www.karjalankulttuurirahasto.fi/

Beskrivning

Karjalan Kulttuurirahasto avustaa apurahoin laaja-alaisesti kanta-alueensa ja sen asujamiston henkistä ja aineellista vaurastumista sekä muuta karjalaista kulttuuritoimintaa.

Säätiö tulee väitöskirjatasolla ja post.doc. tasolla Karjalaan liittyvää ja karjalaista kulttuuria koskevaa tutkimustyötä. Säätiö ei myönnä apurahaa pro gradu- tasoisiin tai sitä alempiin opinnäytetöihin.
Säätiö tukee ensisijaisesti sellaista kulttuurityötä, jota suoritetaan yhteisöjen piirissä tai yhteistyössä niiden kanssa.

Säätiön alueellisesti kohdistetun apurahatoiminnan ensisijaisena painopisteenä on Etelä-Karjala ja Kymenlaakso sekä historiallisen Karjalankannaksen ja sen vaikutusalueen kulttuuri.

Säätiöllä on vuosittain kaksi hakuaikaa, toinen tammi-helmikuussa ja toinen syys-lokakuussa. Syksyn hakuaika on tarkoitettu ensisijaisesti seuraavana vuonna tai myöhemminkin järjestettävien kulttuuri- ym tilaisuuksien ja tapahtumien tukemiseen. Talven hakuajalla on mahdollisuus hakea kaikkea säätiön toimialaan kuuluvaa tukea. Apurahapäätöksiä säätiö tekee vuosittain huhtikuussa ja marraskuussa.

Sökanvisningar

Apurahaa haetaan ainoastaan sähköisesti säätiön www-sivuilta http://www.karjalankulttuurirahasto.fi

Postitse tai sähköpostilla tms lähetettyjä hakemuksia ei käsitellä.