Namnet på utlysningen

Karjalan Kulttuurirahasto, Syksyn apurahajako

Finansiärernas webbsida

http://www.karjalankulttuurirahasto.fi/

Beskrivning

Karjalan Kulttuurirahastolla on vuosittain kaksi hakuaikaa, toinen syys-lokakuussa ja toinen tammi-helmikuussa.

Syksyn 2021 hakuaika on tarkoitettu organisaatioiden, yhteisöjen ja työryhmien vuonna 2022 tai myöhemmin järjestettävien säätiön toimialaan liittyvien kulttuuri- ym. tapahtumien ja tilaisuuksien tukemiseen.

Karjalan Kulttuurirahasto avustaa apurahoin laaja-alaisesti kanta-alueensa ja sen asujamiston henkistä ja aineellista vaurastumista sekä muuta karjalaista kulttuuritoimintaa. Säätiön alueellisesti kohdistetun apurahatoiminnan ensisijaisena painopisteenä on Etelä-Karjala ja Kymenlaakso sekä historiallisen Karjalankannaksen ja sen vaikutusalueen kulttuuri.

Sökanvisningar

Apurahaa haetaan ainoastaan sähköisesti säätiön www-sivuilta http://www.karjalankulttuurirahasto.fi

Postitse tai sähköpostilla tms. lähetettyjä hakemuksia ei käsitellä.