Namnet på utlysningen

Instrumentariumin Tiedesäätiön vuoden 2021 apurahat

Finansiärernas webbsida

http://www.instrufoundation.fi

Beskrivning

Instrumentariumin tiedesäätiö on varannut 1 miljoonaa euroa lääketieteen ja lääketieteen tekniikan sekä niihin liittyvän luonnontieteellisen ja taloustieteellisen tutkimuksen tukemiseen. Säätiö tarkoituksena on tukea ensisijaisesti maamme lääketieteen sekä teknisten ja luonnontieteiden laitteisiin ja menetelmiin liittyvää tutkimustyötä sekä näiden alojen taloustieteellistä tutkimusta. Säätiö voi tukea myös muuta korkeatasoista lääketieteellistä, luonnontieteellistä ja teknologista perustutkimusta, joka edistää säätiön tarkoitusta.

Tärkein kohderyhmä on väitöskirjaa valmistelevat tutkijat. Säätiö myöntää äskettäin väitelleiden tohtorien tieteellisen urakehityksen tukemiseen henkilökohtaisia post doc -apurahoja enintään kahden vuoden mittaista ulkomailla tapahtuvaa tutkimustyötä varten. Säätiö julistaa haettavaksi myös kaksi 100.000 euron Instrufoundation Fellow -apurahaa. Kyseiset apurahat on tarkoitettu vastikään ulkomailta Suomeen palaavalle itsenäistyvälle tutkijalle joko oman tutkimusryhmän perustamiseen tai tutkijan jo olemassa olevan tutkimusryhmän vahvistamiseen. Lisäksi toista kertaa on haettavana kaksi 50.000 euron Silmu -apurahaa. Silmu -apuraha on tarkoitettu tutkijainnovaattoreille ja tiedeyrittäjille uutta liiketoimintaa edistäviin innovatiivisiin projekteihin.

Sökanvisningar

Hakemukset pyydetään jättämään sähköisesti säätiön WWW-sivulla sijaitsevan linkin kautta. Lisätietoja WWW-sivuilla: http://www.instrufoundation.fi/vuoden-2021-apurahat