Namnet på utlysningen

Helsingin kaupungin tutkimusapurahat

Finansiär

Helsingfors stad

Finansiärernas webbsida

https://hel.fi/helsinki/sv

Beskrivning

Helsingin kaupunki julistaa haettavaksi 73 000 euroa tutkimusapurahoina. Apurahat on tarkoitettu ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneille tutkijoille, erityisesti lisensiaatintyön ja väitöskirjojen tekijöille. Apurahoilla tuetaan myös vastaväitelleitä post doc -tutkijoita.

Apurahan myöntämisen perusteina on tutkimussuunnitelman tieteellinen laatu, toteutettavuus ja tutkimusaiheen merkitys Helsingin kaupungille.

Apurahan voivat saada tutkimukset, joiden aiheena on:

• kaupungistumiseen liittyvät ilmiöt ja vaikutukset,
• kaupunkitalous ja elinkeinotoiminnan edellytykset,
• kaupungin tuottamien tai tilaamien palvelujen järjestäminen ja arviointi,
• helsinkiläinen elinympäristö, hyvinvointi, historia, arkielämä ja kaupunkikulttuuri,
• kaupungin elinvoimaisuuteen ja kansainvälistymiseen liittyvät ilmiöt Helsingissä tai
• kaupungin palautuminen sosiaalisesta, taloudellisesta ja/tai terveydellisestä kriisistä (miten kääntää kriisi mahdollisuudeksi).

Sökanvisningar

Hakemukset tulee toimittaa tutkimussuunnitelmineen, ansioluetteloineen ja mahdollisine suosituksineen 4.3.2021 klo 23.59 mennessä osoitteeseen:

Helsingin kaupungin kirjaamo, Tutkimusapurahat, PL 10, 00099 HELSINGIN KAUPUNKI.
Käyntiosoite: Kaupungintalo, Pohjoisesplanadi 11–13, tai
sähköpostitse: helsinki.kirjaamo(at)hel.fi.

Hakemuslomakkeen saa internetistä: https://www.hel.fi/helsinki/fi/kaupunki-ja-hallinto/tietoa-helsingista/tilastot-ja-tutkimukset/apurahat_ja_palkinnot/tutkimusapurahat/

tai sen voi tilata numerosta 09 310 36298.

Ansökningstiden

08.02.2021 - 04.03.2021

Kontaktuppgifter

Lisätietoja antaa tutkimuspäällikkö Katja Vilkama
Helsingin kaupunginkanslia
puh. 050-4028 766

Ämnesområden