Namnet på utlysningen

Gemensam filmansökan

Finansiärernas webbsida

http://www.konstsamfundet.fi

Beskrivning

Bidrag för film kan sökas med en och samma ansökan från Kulturfonden och Konstsamfundet. Tillsammans fördelar vi i år 1,5 miljoner euro till film- och medieproduktioner. Vi vill stödja produktioner och innehåll av hög kvalitet och med relevans för det svenska i Finland.
Samarbetet innebär att alla ansökningar om bidrag för manusarbete, projektutveckling och produktionsstöd behandlas gemensamt. Sökanden behöver inte göra två skilda ansökningar utan ansöker samtidigt om bidrag från både Konstsamfundet och Kulturfonden.
Ansökningstiden är februari och september varje år. En extern sakkunniggrupp bedömer varje ansökan tillsammans med tjänstemän från båda fonderna. Konstsamfundets styrelse fattar beslut om bidragen två gånger per år.

Sökanvisningar

Alla ansökningar görs i Konstsamfundets ansökningssystem. Se https://konstsamfundet.fi/film

Ansökningstiden

01.02.2021 - 28.02.2021

Ämnesområden