Namnet på utlysningen

Forskningsfinansiering för forskningsverksamhet som gäller rehabilitering, förebyggande av sjukdomar och sjukförsäkring

Finansiär

Kansaneläkelaitos

Finansiärernas webbsida

http://www.kela.fi/web/sv

Beskrivning

FPA kan bevilja finansiering för forskningsverksamhet som gäller rehabilitering, förebyggande av sjukdomar och sjukförsäkring. Vi riktar finansiering i första hand till s.k. teman för riktat ansökningsförfarande.

Finansiering kan beviljas en inrättning eller en annan sammanslutning som bedriver forskning. Endast av särskilda skäl kan finansiering beviljas direkt till en enskild person. Mer information: https://www.kela.fi/web/sv/stod-for-forskningen_ekonomiskt-stod-for-forskningsprojekt-

Sökanvisningar

Man ansöker om forskningsfinansiering med en blankett för ansökan om finansiering. Mer information om
bilagor och blankett för ansökan om finansiering:
https://www.kela.fi/web/sv/stod-for-forskningen_ekonomiskt-stod-for-forskningsprojekt-