Namnet på utlysningen

Forsknings- och publiceringsstipendier för våren 2021

Finansiärernas webbsida

http://www.nafnet.fi/

Beskrivning

Nordiska administrativa förbundets finska avdelning r.f. beviljar årligen stipendier. Stipendier kan beviljas till studenter eller forskare inom juridik eller samhällsvetenskap eller annat vetenskapsområde inom offentlig förvaltning eller till personer som arbetar inom offentlig förvaltning eller domstolsväsendet.

– Forskningsstipendium, som beviljas till forskning inom nordisk förvaltning. Stipendiets storlek är i regel högst ca 4 000 euro.

– Publiceringsstipendium, som beviljas till översättning eller språkgranskning av forskning inom nordisk förvaltning eller för att täcka publikationskostnader. Stipendiets storlek är i regel högst ca 4 000 euro.

-Resestipendium, som beviljas till forsknings-, studie- och arbetsresor, som främjar nordisk samarbete. Stipendium kan beviljas till exempel för deltagande i en nordisk konferens eller för besök för att bekanta sig med förvaltningen i ett annat nordisk land.

Sökanvisningar

– Forskningsstipendium söks genom att fylla i elektroniska ansökningsblanketten via nedanstående länk. Till ansökningen ska bifogas forskningsplan, meritförteckning och budget. Ansökningen kan göras på finska eller svenska. Ansökningen skickas via nätsidan senast den 14 april 2021 kl. 16. https://www.nafnet.fi/se/apurahat/haettavat-apurahat/pieni-tutkimusapuraha/

– Resestipendium söks genom att fylla i elektroniska ansökningsblanketten via nedanstående länk. Till ansökningen ska bifogas budget. Ansökningen kan göras på finska eller svenska. Resestipendium kan sökas kontinuerligt.
https://www.nafnet.fi/se/apurahat/haettavat-apurahat/matka-apuraha/

– Publiceringsstipendium söks genom att fylla i elektroniska ansökningsblanketten via nedanstående länk (endera för privatperson eller för samfund). Till ansökningen ska bifogas budget. Ansökningen kan göras på finska eller svenska. Ansökningen skickas via nätsidan senast den 14 april 2021 kl. 16. https://www.nafnet.fi/se/apurahat/haettavat-apurahat/julkaisuapuraha/

Ansökningstiden

12.02.2021 - 14.04.2021

Kontaktuppgifter

Frågor kring ansökningarnas innehåll kan riktas till universitetslektor, ordförande av NAF:s stipendieutskott, Sebastian Godenhjelm, epost: sebastian.godenhjelm(at)helsinki.fi

Tekniska frågor kring ansökan kan riktas till NAF:s sekreterare Laura Karjalehto, epost: sihteeri(at)nafnet.fi

Ämnesområden