Namnet på utlysningen

Forskarstipendier

Finansiär

Victoriastiftelsen

Finansiärernas webbsida

http://victoriastiftelsen.fi/start/

Beskrivning

Doktorandstipendierna beviljas för ett år i sänder. De är avsedda för heltidsstudier med doktorsgrad som mål. Stiftelsen stöder begåvade, främst kvinnliga svenskspråkiga forskare från olika ämnesområden.

Utöver doktorandstipendierna kan även ett mindre antal stipendier för postdoktoral forskning beviljas.

Sökanvisningar

Ansökningsblanketten finns på webbsidan: http://victoriastiftelsen.fi/stipendier/ansok/. Ansökningarna skall inom september månad skickas till christel.lamberg-allardt(at)helsinki.fi. Mer information: http://victoriastiftelsen.fi/stipendier/forskarstipendier/.

Ansökningstiden

augusti 2021 - 30.09.2021

Kontaktuppgifter

Ytterligare information finns på hemsidan

Ämnesområden