Namnet på utlysningen

Finska Vetenskaps-Societetens stipendier

Finansiärernas webbsida

http://www.scientiarum.fi

Beskrivning

Finska Vetenskaps-Societetens forskningsunderstöd kan sökas inom naturvetenskapliga, biovetenskapliga, humanistiska och samhällsvetenskapliga ämnen.

Sohlbergska delegationen understöder forskningsverksamhet inom geovetenskaperna (inkl. geografi) angående naturförhållandena i Finland och Norden. Delegationen beviljar understöd för kongressresor, fältarbete och programanskaffningar (inte apparatanskaffningar).

Sökanvisningar

Ansökan görs elektroniskt via stipendieansökningssystemet på följande adress: http://scientiarum.fi/forskningsstod-och-pris/