Namnet på utlysningen

Fellowship

Finansiärernas webbsida

http://www.sigridjuselius.fi

Beskrivning

Postdoktorander för forskningsarbete utomlands (1-2 år). Understöd beviljas inte för forskningsarbete som redan inletts utomlands.

Sökanvisningar

Tilläggsuppgifter och ansökningsblanketter: http://sigridjuselius.fi/sv/understod/fellowship/.