Namnet på utlysningen

Ettårigt forskarstipendium för bedrivandet av huvudsakligt forskningsarbete

Finansiärernas webbsida

http://www.nafnet.fi/

Beskrivning

Till ära av Nordiska Administrativa Förbundets jubileumsperiod (2018-2022) delar förbundets finska avdelning ut ett ettårigt forskarstipendium för bedrivandet av huvudsakligt forskningsarbete. Stipendier beviljas i första hand till doktorander eller post-doc forskare inom juridik eller samhällsvetenskap eller annat vetenskapsområde som berör offentlig förvaltning. Forskargrupper kan också ansöka om stipendiet.

Stipendiet beviljas för att bedriva forskning som berör nordiska förvaltnings- och rättssystem. Föreningen är speciellt intresserad av forskning som berör utvecklandet av nordisk förvaltning och som begrundar den nordiska förvaltningens framtida framgångsfaktorer ur ett finskt perspektiv.

Stipendiets storlek är 24.000 euro.

Sökanvisningar

Stipendiet söks genom att fylla i den elektroniska ansökningsblanketten på förbundets webbplats: https://www.nafnet.fi/se/apurahat/haettavat-apurahat/tutkimusapuraha-paatoimiseen-tutkimustyohon/

Till ansökningen ska bifogas en fritt formulerad ansökan, en forskningsplan, meritförteckning och budget. Ansökningen kan göras på finska eller svenska.

Ansökningstiden

16.09.2019 - 25.10.2019

Kontaktuppgifter

Föreningens sekreterare: sihteeri(at)nafnet.fi

Ämnesområden