Namnet på utlysningen

Etablerad forskare

Finansiärernas webbsida

http://www.sigridjuselius.fi

Beskrivning

De treåriga tjänsterna som “Sigrid Jusélius äldre forskare” är avsedda för docenter eller självständiga forskare med motsvarande behörighet inom området medicinsk vetenskap. De behöriga personerna ska inte inneha en egen forskartjänst eller arbeta i ett anställningsförhållande under den tidsperiod som den ansökta tjänsten avser.  Fyra understöd till ett belopp på 500 000 € kommer att delas ut. Detta understöd täcker forskarens personliga lönekostnader och delvis också forskningskostnaderna.

Understödet utbetalas till forskarens arbetsgivare, som forskaren ingår ett arbetsavtal med. En kliniskt verksam forskare kan förhandla med sin kliniska arbetsgivare om en sidotjänst (motsvarande den universitetsanställda innehar). Tjänsten tillträds enligt överenskommelse.

Sökanvisningar

Tilläggsuppgifter och ansökningsblanketter: https://sigridjuselius.fi/sv/etablerad-forskare/