Namnet på utlysningen

Apuraha Roomassa tehtävään väitöskirjatutkimukseen

Finansiärernas webbsida

https://www.villalante.net/1

Beskrivning

Villa Lanten Ystävät ry julistaa lokakuussa 2019 haettavaksi yhden 5 000 euron suuruisen apurahan Roomassa tehtävään väitöskirjatutkimukseen.

Väitöskirjan aiheen tulee liittyä arkeologiaan, historiaan, klassilliseen filologiaan, italialaiseen filologiaan tai taiteiden tutkimukseen. Myös muiden alojen jatko-opiskelijat voivat hakea apurahaa, mikäli heidän tutkimusaiheensa on relevantti antiikin tai Italian tutkimuksen kannalta ja tutkimustyö edellyttää Roomassa työskentelyä. Apuraha on tarkoitettu tukemaan mm. aineiston hankintaa.

Sökanvisningar

Ks. hakuohjeet www-sivulta: https://www.villalante.net/9

Ansökningstiden

oktober 2019 - 10.11.2019

Kontaktuppgifter

https://www.villalante.net/2

Ämnesområden