Namnet på utlysningen

Stipendium

Beskrivning

Stipendium ur Weikko Wilhelm Peltonens fond (2 349,60 EUR) lediganslås att sökas senast den 2 mars 2018 kl. 15.00.

Stipendium ur W W Peltonens fond utges till svenskspråkig läkare för cancer- eller därtill anknuten forskning.

Sökanvisningar

Ansökan riktas till Forskningsservice vid Åbo Akademi och görs via den elektroniska ansökningsblanketten som hittas här: http://blogs2.abo.fi/stipendier/weikko-wilhelm-peltonens-fond/

Ansökan bör åtföljas av meritförteckning och forskningsplan. Svenskspråkigheten bör intygas med utdrag ur befolkningsregistret eller motsvarande.

Ansökningstiden

09.02.2018 - 02.03.2018

Kontaktuppgifter

Åbo Akademis forskningskoordinator Johanna Hedenborg
tel: (02) 215 4793
e-post johanna.hedenborg(at)abo.fi.

Ämnesområden