Namnet på utlysningen

Stipendier

Beskrivning

Stipendium ur Weikko Wilhelm Peltonens fond (2 948,50 EUR) lediganslås att sökas senast den 1 mars 2019 kl. 15.00.

Stipendium ur W W Peltonens fond utges till svenskspråkig läkare för cancer- eller därtill anknuten forskning.

Sökanvisningar

Ansökan riktas till Forskningsservice vid Åbo Akademi och görs via den elektroniska ansökningsblanketten som hittas här: http://blogs2.abo.fi/stipendier/weikko-wilhelm-peltonens-fond/

Ansökan bör åtföljas av meritförteckning och forskningsplan. Svenskspråkigheten bör intygas med utdrag ur befolkningsregistret eller motsvarande.

Ansökningstiden

08.02.2019 - 01.03.2019

Kontaktuppgifter

Åbo Akademis forskningskoordinator Johanna Hedenborg
tel: (02) 215 4793
e-post johanna.hedenborg(at)abo.fi

Ämnesområden