Namnet på utlysningen

Eeva-Liisa Hirvisalon erikoisrahaston apurahat

Finansiärernas webbsida

http://www.kaute.fi

Beskrivning

Rahastosta myönnetään apurahoja Suomen kotoperäisten luonnonaineiden tutkimustoimintaan sekä niiden kaupallisen ja teknillisen hyväksikäytön kehitystyöhön. Apurahoja myönnetään ensisijassa jatko-opintoihin liittyvien opinnäytetutkimusten tekemiseen.

Kevään 2022 apurahahausssa myönnettävät apurahat:
1) työskentelyapurahat väitöskirjaopiskelijoille ja nuorille tohtoritutkijoille päätoimista työskentelyä varten. Apurahojen suuruus vuonna 2022 on 6000 euroa (3 kk), 12 000 euroa (6 kuukautta) ja 24 000 euroa (12 kuukautta). Postdoc-tutkijoiden 12 kuukauden apurahan suuruus on 28 000 euroa.

2) apurahat matka-, tutkimus- tai julkaisutyöstä aiheutuvien kulujen kattamiseen. Apurahaa voi käyttää matkakulujen kattamiseen vähintään kuukauden mittaisiin tutkimus-vierailuihin, ei kuitenkaan konferenssivierailuihin. Apurahan suuruus vuonna 2022 on enintään 10 000 euroa.

Sökanvisningar

Hakeminen tapahtuu KAUTEn apurahapalvelun kautta. Apurahahakemukset liitteineen tulee jättää 31.1.2022 klo 23.59 mennessä. Lausunnonantajan tulee toimittaa lausunto 7 vuorokauden kuluessa hakuajan päättymisestä.

Tiedot hakumenettelystä saa säätiön kotisivulta http://www.kaute.fi kohdasta ”Apurahat”. Myöhästyneitä apurahahakemuksia ei käsitellä.