Namnet på utlysningen

Edvard Richter-stipendier

Finansiärernas webbsida

https://suomentaideyhdistys.fi/sv/

Beskrivning

Finska Konstföreningens Edvard Richter-stipendier tilldelas bildkonstkritiker inom massmedierna. Det är fråga om ett resestipendium vars syfte är att erbjuda kritiker möjligheter att år 2021 göra en resa för att skriva en recension eller utveckla sin yrkesskicklighet.

Sökanvisningar

Ansökan görs på en e-blankett på webben.
https://suomentaideyhdistys.fi/sv/stipendier-till-bildkonstkritiker/

Ansökningstiden

01.08.2020 - 30.09.2020

Kontaktuppgifter

Sekreterare Anna Kinnunen
e-post: info(at)suomentaideyhdistys.fi
tel. +358 45 7731 4315

Ämnesområden